CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM NAVI PARKING

Phần mềm quản lý máy giữ xe thông minh ngoài tính năng an toàn khi gửi xe kèm theo các chức năng kiểm soát phương tiện giúp quản lý hiệu quả và tránh thất thoát phí.

Ngày đăng: 20-03-2021

2,143 lượt xem

I. CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN KHI GỬI XE

+ Tự động kiểm soát tính hợp lệ của xe ra, tự động cảnh báo các tình huống xe vào/ra không hợp lệ.Cảnh báo xe vào gửi sử dụng thẻ không đăng ký (thẻ giả)

+ Cảnh báo biển số xe ra khác biển số xe vào trên cùng thẻ gửi xe

+ Cảnh báo xe vào gửi có biển số trùng với biển số xe đang gửi trong bãi

+ Cảnh báo tình huống sử dụng 1 thẻ để gửi nhiều xe

+ Cảnh báo xe vào gửi không đúng biển số đăng ký

+ Cảnh báo thẻ gửi xe sắp hết hạn thuê bao

+ Cảnh báo thẻ gửi xe đã hết hạn thuê bao

II. CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG THEO PHÂN QUYỀN TỪNG NHÓM

Cho phép kiểm soát quá trình làm việc theo từng cá nhân người dùng. Phân quyền quản lý người dùng theo nhóm chức năng sử dụng nhằm quản lý hiệu quả và tránh thất thoát phí.

Giao diện đăng nhập của Navi Parking

III. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM CỔNG VẬN HÀNH MÁY GIỮ XE NAVI PARKING

CHỨC NĂNG

MÔ TẢ

 

Chức năng đọc thẻ

 • Dựa vào đầu đọc thẻ để ghi nhận lượt check-in / check-out
 • Tốc độ xử lý nhanh

 

Chức năng camera

Camera dùng để chụp ảnh xe khi có lượt check-in / check-out, so sánh real-time của hình ảnh để nhân viên đối chiếu xe

 

 

 

 

 

Quản lý xe ra/vào bãi

 

 

Tích hợp Module nhận diện biển số

(Tùy chọn)

Chức năng nhận diện biển số

 • Tự động nhận diện biển số xe khi có xe ra / vào bãi
 • Nhận diện được chữ và số, nhận diện trên cả biển số hình vuông và hình chữ nhật

Chức năng bắt buộc nhập biển số

Cho phép người dùng nhập tay biển số xe của khách hàng (vì một vài lý do đặc biệt: biển số xe cũ, đèn xe chói… làm chức năng nhận diện biển số không nhận dạng được)

Chức năng so sánh nhận diện biển số

So sánh biển số xe ghi nhận ở lần check-in và check-out, nếu biển số xe ở check-in và check-out không trùng khớp với nhau => hiện thông báo để nhân viên biết

Tích hợp Thông báo

(Tùy chọn)

Mức phí 

Ở check-out, thông báo mức phí ra bảng Led

 

 

Kích mở barrier tự động

(Tùy chọn)

Tự động kích mở barrier khi lượt check-in và check out hợp lệ

 

Tích hợp Barrier

(Tùy chọn)

Cưỡng bức barrier

 • Cưỡng bức barrier bằng nút nhấn
 • Khi tiến hành cưỡng bức barrier sẽ tự động chụp hình ảnh để đối chứng báo cáo
 • Cưỡng bức barrier có ghi nhận lý do cưỡng bức barrier
 • Khi tiến hành cưỡng bức barrier sẽ tự động chụp hình ảnh để đối chứng báo cáo

 

 

 • Tìm kiếm lượt xe theo: mã thẻ – biển số xe – loại xe – trạng thái– thời gian (từ... đến...)
 • Tìm kiếm lượt xe theo: cổng kiểm soát
 • Sau khi tìm kiếm được lượt xe có thể thấy được hình ảnh check- in và check-out

Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm

 

 

Chức năng phần mềm cổng vận hành máy giữ xe thông minh

IV. CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NAVI PARKING

CHỨC NĂNG

MÔ TẢ

Số lượng truy cập quản lý

 

Tối đa số lượng 03 máy tính truy cập phần mềm quản lý ứng với mỗi một license

Chức năng chạy Web

 

Module quản lý trên website có khả năng truy cập bằng trình duyệt Chrome bởi thiết bị có kết nối mạng với hệ thống parking

 

Quản lý thẻ

 

 • Quản lý thông tin thẻ
 • Chức năng: Thêm – sửa thông tin thẻ, khóa thẻ, mở khóa thẻ, tìm kiếm
 • Bộ lọc tìm kiếm: trạng thái, loại xe, loại thẻ

Quản lý nhân viên

 

Quản lý người dùng

 • Quản lý thông tin người dùng
 • Thêm – Sửa người dùng, Kiểm tra tình trạng người dùng, Tìm kiếm, thay đổi phân quyền người dùng

Phân quyền

 • Phân quyền cho từng nhóm người dùng, người sủ dụng
 • Chỉ khi được cung cấp quyền, người dùng mới có thể thao tác trên hệ thống
 • Phân quyền người dùng tùy chọn chi tiết theo chức năng

 

 

 

Đăng ký tháng

Loại khách hàng

 • Phân loại khách hàng theo loại khách hàng để dễ quản lý.
 • Thêm – Sửa loại khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

 • Chi tiết thông tin tòa nhà, căn hộ, công ty
 • Chi tiết thông tin xuất hóa đơn
 • Chi tiết thông tin nhắc phí

Quản lý khách đăng ký thuê bao

 • Quản lý danh sách khách hàng đăng ký thuê bao
 • Đăng ký mới | Gia hạn | Tạm ngưng -Phục hồi- Hủy
 • Quản lý phí cọc thẻ

Lọc thông tin xe

 • Lọc thông tin các lượt xe
 • Thêm – Sửa các thông tin xe, tìm kiếm
 • Lọc danh sách xe theo trạng thái: Đang dùng; Tạm ngừng; Đã Hủy; Hến hạn phí

Phiếu thu (Tùy chọn)

       Hỗ trợ thiết kế và in phiếu thu theo mẫu khách hàng

Lượt xe

Check-out ngoại lệ

 • Check-out ngoại lệ đối với trường hợp xe mất thẻ, thẻ hư
 • Tìm kiếm lượt check out ngoại lệ theo biển số xe, theo thẻ
 • Thống kê lượt check out ngoại lệ theo thời gian
 • Phí giữ xe cho việc check out ngoại lệ (xe làm mất thẻ) được đưa vào báo cáo phí.

Tra cứu

 • Tra cứu thông tin các lượt xe vào, ra và đang còn trong bãi
 • Tìm kiếm thông tin lượt xe theo: Tên thẻ, Biển số, Loại xe, Trạng thái, thời gian.

 

Thống kê lượt xe

 • Thống kê lượt xe theo người dùng, thời gian
 • Thống kê lượt xe theo máy trạm hoặc theo thời gian.
 • Thống kê theo tiếu chí loại thẻ và loại xe: số xe vào, số xe ra, số xe còn trong bãi
 • Xuất báo cáo thống kê lượt xe
 • Hệ thống thống kê nhanh, thống kê vài triệu dữ liệu chỉ trong một thời gian ngắn

Thống kê theo tỉnh

 • Thống kê lượt xe theo tỉnh dựa vào loại xe và loại thẻ
 • Dựa vào mã vùng của biển số xe có thể thống kê xe theo 64 tỉnh thành

Thống kê theo biểu đồ

 • Thống kê lượt xe theo biểu đồ đường lượng xe ra vào bãi
 • Biểu đồ được thống kê dựa vào loại thẻ, loại xe, thời gian
 • Để dễ dàng nắm được mật độ xe ra vào dựa vào có thể thống kê theo ngày hoặc theo mốc thời gian cụ thể
 • Tốc độ xử lý thống kê nhanh

Cấu hình

Thiết lập chung

 • Thiết lập chung các thông số của hệ thống
 • Chức năng: chỉnh sửa nội dung thiết lập chung của hệ thống theo:
  • Tên bãi xe, thiết lập số lượng ô xe máy/ô tô, số ngày nhắc phí, mẫu logo báo cáo, số ngày lưu dữ liệu, …

Loại xe

 • Phân loại xe theo loại xe để dễ quản lý
 • Thêm – Sửa thông tin loại xe
 • Thông tin loại xe: ID loại xe, tên loại xe

Loại thẻ

 • Phân loại thẻ theo loại thẻ để dễ quản lý
 • Thêm – Sửa thông tin loại thẻ
 • Thông tin loại thẻ: ID loại thẻ, tên loại thẻ

Máy trạm

 • Theo dõi tình trạng của máy trạm  (online / offline)
 • Theo dõi tình trạng của máy server (online/ offline)

Cấu hình mức phí

(Tùy chọn)

Phí vãng lai

 • Cấu hình phí lúc đầu theo yêu cầu của KH theo tính năng sẵn có
 • Hỗ trợ điều chỉnh đơn giá phí

Điều chỉnh cách tính phí theo yêu cầu (có thể phát sinh phí hiệu chỉnh phần mềm)

Phí vé tháng

 • Khai báo mức phí của vé tháng
 • Phân loại phí theo loại khách hàng, loại phương tiện để xác định mức phí vé tháng

 

 

 

Báo cáo

 

 

 

Quản lý

Thẻ

–    Báo cáo danh sách thẻ

Excel

–    Báo cáo khóa thẻ

Excel

Người dùng

–  Báo cáo danh sách người dùng

Excel

 

Khác

–    Báo cáo tình trạng xe

Excel

–    Báo cáo lượt xe tồn bãi

Excel

–    Báo cáo cưỡng bức barier

Excel

Lịch sử tác động

–    Báo cáo lịch sử thao tác

Excel | PDF

–    Báo cáo phân quyền

Excel

 

 

 

Phí

–    Báo cáo tổng phí giữ xe (Parking detail seasion)

Excel

–    Báo cáo doanh thu phí vé tháng (chi tiết)

(Season Parking Report)

 

Excel

–    Báo cáo tổng phí đậu xe vãng lai

Excel

–    Báo cáo tổng phí giữ xe tháng (ngày tới ngày)

Excel

–    Báo cáo Parking Hourly

Detail Record (báo cáo chi tiết vãng lai)

 

Excel

Chức năng phần mềm quản lý Navi Parking

Xem thêm

CÁC ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT NĂM 2021

 MÁY GIỮ XE THÔNG MINH NAVI PARKING GIÁ ƯU ĐÃI 2021

Hotline tư vấn: 0916 20 5080

Email: info@naviparking.vn

 

ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

XEM HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha