Mô tả phần mềm quản lý của máy giữ xe thông minh

Phần mềm quản lý máy giữ xe thông minh ngoài chức năng kiểm soát phương tiện còn giúp người sử dụng có thể quản lý thẻ, thống kê về phương tiện, báo cáo phí, quản lý xe vãng lai, xe tháng, …

Ngày đăng: 04-06-2014

6,174 lượt xem

I. Chức năng đăng nhập hệ thống theo phân quyền mặc định: Cho phép kiểm soát quá trình làm việc theo từng cá nhân người dùng. Phân quyền theo cấp độ để có thể quản lý hiệu quả và tránh thất thoát phí.

Đăng nhập hệ thống máy giữ xe thông minh

Đăng nhập hệ thống máy giữ xe thông minh

II. Chức năng ghi nhận thông tin ở lối vào của máy giữ xe thông minh:

Kiểm soát lối vào phần mềm máy giữ xe thông minh

Kiểm soát lối vào phần mềm máy giữ xe thông minh

       1. Khung số 1: Màn hình luôn chuyển động theo hình ảnh thực tế, giúp người sử dụng hướng dẫn khách di chuyển xe vào đúng vị trí gờ giảm tốc quy định.
       2. Khi người sử dụng tab thẻ xe (chọn thẻ theo loại khách hàng như vãng lai hay xe tháng) để tab vào đầu đọc thẻ, hình ảnh của khung số 1 sẽ được chụp chuyển sang khung số 2
      3. Thẻ sẽ được hiện thị theo tin trong khung số 3 về giờ vào, loại thẻ (vãng lai hay xe tháng), mã số thẻ.
      4. Người sử dụng nhìn màn hình đối chiếu biển số xe, gõ vào khung số 4 để lưu thông tin trước khi đưa thẻ xe cho khách


III. Chức năng kiểm soát thông tin lối ra của máy giữ xe thông minh:

Kiểm soát lối ra phần mềm máy giữ xe thông minh

Kiểm soát lối ra phần mềm máy giữ xe thông minh


        1. Khung số 1: Màn hình luôn chuyển động theo hình ảnh thực tế, giúp người sử dụng hướng dẫn khách di chuyển xe vào đúng vị trí gờ giảm tốc quy định tại lối ra
        2. Khách hàng trả thẻ, người sử dụng dùng thẻ tab vào đầu đọc thẻ, hình ảnh lúc vào sẽ xuất hiện vào khung số 2
        3. Người sử dụng nhìn màn hình đối chiếu biển số xe lúc vào, hình ảnh thực tế lúc ra, khung biển số ở khung số 3. Nhìn thêm hình ảnh người lúc vào và lúc ra. Nếu trùng khớp thì chuyển sang bước 4. Nếu không trùng khớp thì thông báo người quản lý, xử lý theo quy trình nghiệp vụ bãi xe.
       4. Hiển thị giá tiền khung số 4. (Công thức tính phí có thể theo giờ, theo lượt theo loại xe, tùy yêu cầu thực tế). Người sử dụng thông báo phí và thu phí. Cho phép xe ra khỏi bãi xe.


IV. Chức năng sao lưu và phục hồi khi có sự cố. Có thể phân quyền chức năng này dành cho cấp quản lý.

Sao lưu và phục hồi hệ thống giữ xe thông minh

Sao lưu và phục hồi hệ thống giữ xe thông minh


V. Chức năng thống kê phương tiện của máy giữ xe thông minh
       1. Thống kê xe đang trong bãi

Chức năng thống kệ xe trong bãi

Chức năng thống kê xe trong bãi


        2. Thống kê xe đã ra khỏi bãi

Chức năng thông kê xe đã ra khỏi bãi

Chức năng thông kê xe đã ra khỏi bãi


VI. Quản lý thẻ xe thông minh
       1. Quản lý thẻ xe

Chức năng quản lý thẻ xe

Chức năng quản lý thẻ xe

       2. Quản lý xe tháng

Chức năng quản lý xe tháng

Chức năng quản lý xe tháng

VII. Quản lý doanh thu
        1. Báo cáo doanh thu ngày

Chức năng báo cáo doanh thu ngày

Chức năng báo cáo doanh thu ngày


        2. Báo cáo doanh thu tháng

Chức năng báo cao doanh thu tháng

Chức năng báo cao doanh thu tháng


VIII. Chức năng quản lý khác
      1. Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình hệ thống máy giữ xe thông minh

Quản lý cấu hình hệ thống máy giữ xe thông minh

      2. Quản lý người dùng

Chức năng quản lý người dùng

Chức năng quản lý người dùng

Tìm hiểu thêm Ứng dụng chấm công của máy giữ xe thông minh --> tại đây <--
Tìm hiểu các sản phẩm tiết kiệm giá rẻ --> tại đây <--
 

www.MayGiuXeThongMinh.vn

www.NaviParking.vn

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha